www.123doc.org

Site title of www.123doc.org is 123doc.org | Cộng đồng chia sẻ, upload, download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book,

World ranking 13808 altough the site value is $161 268.123doc.org IP is 107.167.189.210 on Apache server works with 2203 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for 123doc.org is 123doc.org Cộng đồng chia sẻ, upload, upload sách, upload tài liệu , download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book , tài liệu trực tuyến hàng đầu Việt Nam, tài liệu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông.

 • Site Information(www.123doc.org)
 • Site Title
 • 123doc.org | Cộng đồng chia sẻ, upload, download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book,
 • Charset
 • utf-8
 • Page Speed
 • 2203 ms
 • Site Host
 • 123doc.org
 • Site IP
 • 107.167.189.210
 • Site Server
 • Apache
 • Alexa Rank
 • 13808
 • Alexa Reach Rank
 • 12715
 • Alexa Country Rank
 • Vietnam (134)
 • Keywords Density(www.123doc.org)
Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
liệu43 times4.60 %
xong30 times3.21 %
luận26 times2.78 %
trong23 times2.46 %
đăng19 times2.03 %
công17 times1.82 %
kinh13 times1.39 %
tiểu12 times1.28 %
doanh11 times1.18 %
quản11 times1.18 %
chính11 times1.18 %
khoản11 times1.18 %
123doc10 times1.07 %
giáo10 times1.07 %
thêm10 times1.07 %
hàng9 times0.96 %
nghệ9 times0.96 %
động9 times0.96 %
000đ9 times0.96 %
dụng9 times0.96 %
tổng8 times0.86 %
nghiên8 times0.86 %
tình8 times0.86 %
thông7 times0.75 %
việt7 times0.75 %
quan7 times0.75 %
giải7 times0.75 %
viên7 times0.75 %
phân7 times0.75 %
pháp7 times0.75 %
nhân7 times0.75 %
thực7 times0.75 %
ngân6 times0.64 %
thuật6 times0.64 %
nghiệp6 times0.64 %
sinh6 times0.64 %
20166 times0.64 %
thành6 times0.64 %
tích6 times0.64 %
nhập6 times0.64 %
sách5 times0.53 %
năng5 times0.53 %
chuyên5 times0.53 %
nguyễn5 times0.53 %
900đ5 times0.53 %
trên5 times0.53 %
giới5 times0.53 %
đánh5 times0.53 %
hướng5 times0.53 %
hiện5 times0.53 %
hành5 times0.53 %
huống5 times0.53 %
hoạch5 times0.53 %
khảo4 times0.43 %
thạc4 times0.43 %
chất4 times0.43 %
lượng4 times0.43 %
dạng4 times0.43 %
minh4 times0.43 %
thương4 times0.43 %
thống4 times0.43 %
thanh4 times0.43 %
toán4 times0.43 %
hình4 times0.43 %
auto4 times0.43 %
tiền4 times0.43 %
lệnh4 times0.43 %
cộng3 times0.32 %
đồng3 times0.32 %
điện3 times0.32 %
giảng3 times0.32 %
tham3 times0.32 %
chức3 times0.32 %
tiến3 times0.32 %
hoạt3 times0.32 %
phương3 times0.32 %
nước3 times0.32 %
chăn3 times0.32 %
nuôi3 times0.32 %
nguyen3 times0.32 %
điểm3 times0.32 %
cách3 times0.32 %
nâng3 times0.32 %
bệnh3 times0.32 %
hương3 times0.32 %
hiểu3 times0.32 %
việc3 times0.32 %
thuế3 times0.32 %
trường3 times0.32 %
tỉnh3 times0.32 %
facebook3 times0.32 %
thức3 times0.32 %
điều3 times0.32 %
người3 times0.32 %
phạm3 times0.32 %
định3 times0.32 %
thiệu3 times0.32 %
bằng3 times0.32 %
more >>
 • Link Analyse(www.123doc.org)
more >>
 • Response(www.123doc.org)
 • Cache-Control
 • no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • Content-Type
 • text/html; charset=UTF-8
 • Date
 • Tue, 21 Jun 2016 07:04:09 GMT
 • Expires
 • Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Pragma
 • no-cache
 • Server
 • Apache
 • Transfer-Encoding
 • chunked
 • Vary
 • Accept-Encoding
 • Mata Tags(www.123doc.org)
 • content-style-type
 • text/css
 • content-type
 • text/html; charset=utf-8
 • fb:app_id
 • 389304137790873
 • CSS Files(www.123doc.org)
 • 1
 • http://media.store123doc.com:8080/images/layout/favicon.ico
 • 2
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/css/index.min.css?v=1002
 • 3
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/css/style.min.css?v=1002
 • JS Files(www.123doc.org)
 • 1
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/common/js/js.template.js?v=3012
 • 2
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/js/function-js.min.js?v=1007
 • 3
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/js/jquery.autocomplete.js
 • 4
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/js/jquery-1.10.2.min.js
 • 5
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//common/js/script.min.js?v=1006
 • 6
 • http://static.store123doc.com:81/static_v2/web_v2//global/js/index.js
 • 7
 • https://apis.google.com/js/platform.js