www.lawyervn.net

Site title of www.lawyervn.net is luật sư, văn phòng luật sư, công ty luật phục vụ cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước

World ranking 4875225 altough the site value is $432.lawyervn.net IP is 221.132.33.89 on Apache/2 server works with 3500 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for lawyervn.net is Văn phòng luật sư, công ty luật, luật sư Việt Nam cung câp dịch vụ pháp lý bao gồm tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước..

 • Site Information(www.lawyervn.net)
 • Site Title
 • luật sư, văn phòng luật sư, công ty luật phục vụ cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
 • Charset
 • utf-8
 • Page Speed
 • 3500 ms
 • Site Host
 • www.lawyervn.net
 • Site IP
 • 221.132.33.89
 • Site Server
 • Apache/2
 • Site Language
 • vi
 • Alexa Rank
 • 4875225
 • Alexa Reach Rank
 • 4690198
 • Alexa Country Rank
 • Vietnam (78304)
 • Keywords Density(www.lawyervn.net)
Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
luật32 times8.04 %
nước18 times4.52 %
việt18 times4.52 %
dịch16 times4.02 %
ngoài14 times3.52 %
thông12 times3.02 %
công11 times2.76 %
nghiệp11 times2.76 %
hàng10 times2.51 %
pháp9 times2.26 %
doanh9 times2.26 %
ngân8 times2.01 %
hành7 times1.76 %
phòng6 times1.51 %
đăng6 times1.51 %
đồng5 times1.26 %
quyền5 times1.26 %
thành5 times1.26 %
chính5 times1.26 %
sách5 times1.26 %
liên5 times1.26 %
nhất4 times1.01 %
người4 times1.01 %
tranh4 times1.01 %
chấp4 times1.01 %
quyết4 times1.01 %
chức3 times0.75 %
nhân3 times0.75 %
trong3 times0.75 %
diện3 times0.75 %
khách3 times0.75 %
khoản3 times0.75 %
định3 times0.75 %
suất3 times0.75 %
điều3 times0.75 %
giấy3 times0.75 %
tiết3 times0.75 %
viên3 times0.75 %
giải3 times0.75 %
động3 times0.75 %
more >>
 • Link Analyse(www.lawyervn.net)
more >>
 • Response(www.lawyervn.net)
 • Cache-Control
 • no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • Connection
 • Keep-Alive
 • Content-Type
 • text/html
 • Date
 • Thu, 16 Jun 2016 10:30:36 GMT
 • Expires
 • Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Keep-Alive
 • timeout=1, max=100
 • Pragma
 • no-cache
 • Server
 • Apache/2
 • Set-Cookie
 • PHPSESSID=0f8cmk2gl52mhu0n1v6sfai631; path=/
 • Transfer-Encoding
 • chunked
 • Vary
 • Accept-Encoding,User-Agent
 • X-Powered-By
 • PHP/5.3.27
 • Mata Tags(www.lawyervn.net)
 • author
 • imgroup.vn
 • content-type
 • text/html; charset=utf-8
 • robots
 • noodp
 • wt.ti
 • luật sư, văn phòng luật sư, công ty luật phục vụ cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
 • CSS Files(www.lawyervn.net)
 • 1
 • /css/styles.css
 • 2
 • /upload/images/favicon.jpg
 • JS Files(www.lawyervn.net)
 • 1
 • /js/external.php?lg=vn
 • 2
 • /js/socials.js