www.ongbien.vn

Site title of www.ongbien.vn is CÔNG TY SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

World ranking 2543670 altough the site value is $840.ongbien.vn IP is 124.158.9.168 on Microsoft-IIS/7.0 server works with 4313 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for ongbien.vn is Phân bón Ong Biển, Xưởng cơ khí chế tạo, Đội dịch vụ vệ sinh 285, Nhà máy xử lý chất thải, Nhà máy bao bì Carton, Hiệu quả thực tế trên cây trồng, Cây Thanh Long, Cây Cà Phê, Cây Hồ Tiêu, các loại cây khác.

 • Site Information(www.ongbien.vn)
 • Site Title
 • CÔNG TY SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM
 • Charset
 • utf-8
 • Page Speed
 • 4313 ms
 • Site Host
 • ongbien.vn
 • Site IP
 • 124.158.9.168
 • Site Server
 • Microsoft-IIS/7.0
 • Site Language
 • en
 • Google Analytic Code
 • 71542205-1
 • Alexa Rank
 • 2543670
 • Alexa Reach Rank
 • 3426385
 • Alexa Country Rank
 • Vietnam (27271)
 • Keywords Density(www.ongbien.vn)
Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
nông26 times7.60 %
biển13 times3.80 %
phân12 times3.51 %
xuất11 times3.22 %
trình8 times2.34 %
công7 times2.05 %
nghiệp7 times2.05 %
chương7 times2.05 %
tnhh6 times1.75 %
thương5 times1.46 %
canh5 times1.46 %
ngày5 times1.46 %
thảo5 times1.46 %
thuật4 times1.17 %
đồng4 times1.17 %
triển4 times1.17 %
nhiều4 times1.17 %
khơi4 times1.17 %
nguồn4 times1.17 %
20164 times1.17 %
chức4 times1.17 %
06434 times1.17 %
chúng3 times0.88 %
obi-ong3 times0.88 %
phẩm3 times0.88 %
tuyển3 times0.88 %
dụng3 times0.88 %
liên3 times0.88 %
trong3 times0.88 %
chất3 times0.88 %
lượng3 times0.88 %
người3 times0.88 %
khai3 times0.88 %
kinh3 times0.88 %
chuyển3 times0.88 %
giao3 times0.88 %
khcn3 times0.88 %
nguyên3 times0.88 %
miền3 times0.88 %
biến3 times0.88 %
more >>
 • Link Analyse(www.ongbien.vn)
more >>
 • Response(www.ongbien.vn)
 • Cache-Control
 • private
 • Content-Length
 • 83527
 • Content-Type
 • text/html; charset=utf-8
 • Date
 • Thu, 16 Jun 2016 14:52:26 GMT
 • Server
 • Microsoft-IIS/7.0
 • X-AspNet-Version
 • 2.0.50727
 • X-Powered-By
 • UrlRewriter.NET 1.7.0,ASP.NET
 • Mata Tags(www.ongbien.vn)
 • author
 • satajsc
 • x-ua-compatible
 • ie=edge
 • CSS Files(www.ongbien.vn)
 • 1
 • /resources/css/bootstrap.css
 • 2
 • /resources/css/custom.css
 • 3
 • /resources/css/font-awesome.min.css
 • 4
 • /resources/css/icomoon-social.css
 • 5
 • /resources/css/main.css
 • 6
 • /resources/css/non-responsive.css
 • 7
 • /resources/css/responsive.css
 • 8
 • /resources/css/style-slide.css
 • 9
 • /resources/extras/animate.css
 • 10
 • /resources/extras/lightbox.css
 • 11
 • /resources/extras/owl/owl.carousel.css
 • 12
 • /resources/extras/owl/owl.theme.css
 • 13
 • /resources/extras/owl/owl.transitions.css
 • 14
 • /resources/img/favicon.ico
 • 15
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=open+sans:400,700,600,800
more >>
 • JS Files(www.ongbien.vn)
 • 1
 • /resources/js/bootstrap.min.js
 • 2
 • /resources/js/jcarousellite_1.0.1c4.js
 • 3
 • /resources/js/jquery.caroufredsel-6.2.1.js
 • 4
 • /resources/js/jquery-1.7.1.min.js
 • 5
 • /resources/js/jquery-ui.js
 • 6
 • /resources/js/lightbox.min.js
 • 7
 • /resources/js/main.js
 • 8
 • /resources/js/owl.carousel.js
 • 9
 • /resources/js/wow.js
 • 10
 • /webresource.axd?d=g_z6ri0azsiz2n49nk1anktqjfhi1rrvmc6_wzwzvmw4x3vdnfnhyamvzay09q29apsatkhhhyhsfopxldq2mq-clok1&t=634208708064084161
more >>